Producció

Blayvet disposa de granges pròpies i d’integració, on prova tots els productes que comercialitza. Amb forta presència a la zona, Blayvet enfoca una part del negoci centrada a la producció de porcí.

L’empresa diversifica l’explotació en granges destinades a mares, transició i engreixos. També disposa d’una granja centrada a proves d’on n’obté dades i resultats.